Detailansicht

B. Steffen-Waschek

Fachgebiet 670 - Landschaft, Naturhaushalt
Zuständig für/ Funktion: Abgrabungen, Landschaftsplanung
Felix-Fechenbach-Str. 5
32756 Detmold
Telefon: +49 5231 62-6280
Fax: +49 5231-63011-4403
E-Mail: Formular
Web privat: www.kreislippe.de
Ins Adressbuch exportieren